Dostałam to co zwykle – problemy i kłopoty finansowe. Niczego więcej nie mogłam się po nim spodziewać – czyli o możliwości odrzucenia spadku.

W jakiej formie można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku? – tak brzmiało pytanie Pani Karoliny, która skorzystała z porady prawnej w naszej kancelarii. Okazało się, że nasza Klientka obawiała się, iż spadek, który miałaby odziedziczyć po ojcu, wiąże się jedynie z ogromnymi długami.

Jak poprawnie sporządzić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Polskie prawo nie nakłada na spadkobierców obowiązku przeprowadzenia postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku, jednakże w niektórzy sytuacjach okaże się to niezbędne, np. w celu zbycia nieruchomości, która kiedyś należała do naszego, nieżyjącego krewnego. W chwili obecnej istnieją dwie możliwości stwierdzenia naszego prawa do spadku, tj. poprzez sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza (o czym w kolejnych wpisach) oraz poprzez wydanie…